زندگینامه ◄

فعالیت های فرهنگی اجتماعی

خدمات اجتماعی و فرهنگی آیةاللّه علوی، به شرح ذیل است:

 

الف: در عراق (بغداد) و کاظمین

1 - تأسیس هیئت «موکب العبیدی» در مسجد عبیدی.

2 - بنای مسجد «الجامع العلوی» در سال 1388 که بعدها حسینیه ای به آن ملحق کرد.

3 - کتابخانه «مکتبةالامام علی بن الحسین (ع) العامة» در الجامع العلوی.

4 - تاسیس موکب الکاشانیین در کاظمین.

5 - بنای ساختمان «مدرسةالعلوی الدینیة» در سال 1376 ه ق که جنب مسجد است.

6 - تأسیس موکب «حی طارق» در الجامع العلوی.

7 - چاپ چندین جلد کتاب در حوزه فرهنگ تشیع.

 

ب: در شهر مقدس قم

1 - تأسیس «هیأت علوی» قم در ذی حجه 1391 ه.ق.

2 - احداث ساختمان مسجد علوی (بنای آن در 17 صفر سال 1393 گذاشته شد.)

3 - تأسیس کتابخانه عمومی «الامام علی بن الحسین» در مجاورت مسجد علوی.

4 - ایجاد «مجمع الآثار» که عتیقه های اهدایی و نذورات اثری و باستانی مسجد در آن حفاظت می شود.

5 - تاسیس «هیأت مسجد علوی» در بیست و پنجم محرم الحرام سال 1394 ه ق.

6 - احداث «مسجد بنی هاشم» قم در میدان امام خمینی در 28 محرم الحرام 1398 ه ق